Arhitectura tradiţională

Localitățile integrate în GAL Poarta Almăjului au fost puternic influențate de imperiile sub dominația cărora au fost de-a lungul timpului, în ceea ce privește stilul arhitectural. În prezent, există numeroase elemente care au fost păstrate și conservate.  În ceea ce privește arhitectura balneară, aceasta are specificități maghiare, care combină elemente neo-renascentiste și neo-baroce, elemente bizantine și poloneze. În unele cazuri arhitectura fațadelor ține de curentul eclectic de școală academică. Un alt stil predominant al construcțiilor este cel baroc, care se regăsește în mare parte în arhitectura monumentelor istorice.                  

Pe de altă parte, zona se poate mândri cu un număr mare de situri arheologice, monumente și clădiri vechi de sute de ani. Bisericile vechi fac parte din acest patrimoniu și se regăsesc într-un număr mare pe întreg teritoriul. Acestea sunt construite în mod simplu și conțin pe alocuri elemente arhitecturale care aparțin stilului bizantin. 

Locurile care reprezintă cel mai bine arhitectura tradițională a teritoriului sunt: 

  • Băile: Băile "Venera", Baia "Hebe" - azi parte a hotelului "Apollo”, Baia Romană - cu basorelieful lui Hercule;
  • Bisericile: Biserica Ortodoxă Sfinții Apostoli Petru și Pavel - Cănicea, Biserica Ortodoxă Sfântul Ierarh Nicolae - Verendin, Biserica Ortodoxă Călugăreni, Biserica Ortodoxă Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul - Pârvova, Biserica Sfântul Gheorghe - Valea Bolvașnița, Biserica Sfântul Vasile - Petnic, Biserica Ortodoxă Sfântul Nicolae Mehadia, Monument Creștin - Plugova, Biserica Adormirea Maicii Domnului - Cornereva, Biserica Romano-Catolică "Sf. Maria"
  • Statuile și monumentele: statuia lui Hercules, bustul lui Mihai Eminescu, bustul generalului Nicolae Vicol, statuia zeiței Hebe, statuia zeiței Diana, Uzina Electrică, Monument Creștin - Plugova, Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial - Topleț, Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial – Padeș, Piatra de mormânt a cronicarului Nicolae Stoica de Haţeg, Fragmente ceramice hallstattiene.
  • Situri arheologice: Situl Arheologic Punct "Grota Haiducilor", Situl Arheologic de la Mehadia - "Ulici” sec.XIII-XIV, Situl Arheologic de la Mehadia - punct "Zidina".
  • Structuri arhitecturale care conțin urme ale civilizației umane, în contextul natural, la suprafața solului sau sub acesta: Aşezare Mehadia, sec. II -IV p. Chr.- Epoca Romană, Fortificaţie sec. XIV –XV Mehadia, Cetatea Medievală de la Mehadia, sec.XIII-XIV, Necropolă sec. XII-XIV, Punctul Luncă - aşezare daco-romană din secolele III-IV d.Chr., Punctul Sălişte - locuire  dacică, Punct Pietrele Ilişovei  - aşezare eneolitică.