Despre proiect

Denumire proiect: ”Cunoaşterea şi promovarea identităţii şi culturii locale din teritoriul GAL”
Finanţat prin PNDR 2014-2020, sM 19.3 LEADER, Componenta B

Parteneri:
Lider: Asociația Grupul de Acțiune Locală “Calafat”/jud. DJ+MH
P1: Asociația Grupul de Acțiune Locală “Ceahlău”/jud. NT
P2: Asociația “Microregiunea Țara Hațegului-Ținutul Pădurenilor GAL”/jud. HD+CS
P3: Asociația “Poarta Almajului”/jud. CS+GJ
P4: Asociația Grupul de Acțiune Locală “Clisura Dunării”/jud. CS+MH

Obiectivul general al proiectului este participarea la un proiect de cooperare interteritoriala, care are drept scop dezvoltarea teritoriilor acoperite de Asociaţia Grupul de Acţiune Locală "Calafat", Asociaţia Grupul de Acţiune Locală "Ceahlău", Asociaţia "Microregiunea Ţara Haţegului-Ţinutul Pădurenilor GAL", Asociaţia "Poarta Almăjului" si Asociatia "Grupul de Actiune Locala Clisura Dunarii" si promovarea identitatii si culturii locale si promovarea potentialului turistic prin organizarea de actiuni care sa reflecte patrimoniul in totalitatea lui: natural, arhitectonic, etnografic, folclor, cultura, socio-economic, traditii, mestesuguri, artizanat, precum si promovarea turistica.

Obiective specifice:
- Dezvoltare regionala si locala a teritoriilor GAL-urilor partenere in proiect
- Identificarea elementelor de patrimoniu (natural, arhitectonic, etnografic, folclor, cultura, socio-economic, traditii, mestesuguri, artizanat, turistic) din teritoriile GAL-urilor partenere
- Cresterea circulatiei turistice in locatiile promovate prin prezentul proiect, cresterea atractivitatii localitatilor pentru vizitatori si cresterea notorietatii teritoriilor GAL ca destinatii turistice deosebite la nivelul Romaniei
- Introducerea conceptului de utilizare a internetului in scopul promovarii identităţii şi culturii locale si informarii turistilor despre acestea
- Organizarea si participarea la evenimente culturale comune in vederea promovarii patrimoniului in totalitatea lui: natural, arhitectonic, etnografic, folclor, cultura, socio-economic, traditii, mestesuguri, artizanat, precum si promovarea turistica.

Indicatori atinşi:
- Organizarea/participarea la 10 evenimente culturale comune de promovare a patrimoniului local, promovarea lanţurilor scurte şi a pieţelor locale
- O metodologie comună de identificare şi inventariere a elementelor de identitate şi cultură locală
- O aplicaţie informatică (www.discovergal.ro) pe telefonul mobil şi web dezvoltată, menită să promoveze teritoriile GAL, să crească nivelul de accesibilitate a turiştilor
- O publicaţie comună tipărită (album) cu informaţii utile referitoare la elementele de patrimoniu cultural, contacte, bune practici, idei de valorificare turistică şi economică.