Situaţia culturală actuală

Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor cuprinde un numar de 26 de comune, cu 190 de sate: Baru, Bănița, Bătrâna, Bretea Romana, Bunila, Cerbăl, Cirjiti, Densuș, Dobra, General Berthelot, Ghelari, Lăpugiu de Jos, Lelese, Lunca Cernii de Jos, Peștișu Mic, Pui, Răchitova, Rîu de Mori, Rusca Montană, Sălașu de Sus, Sarmizegetusa, Sântămăria-Orlea, Teliucu Inferior, Toplița, Totești, Vețel, din judetele Hunedoara Caraș-Severin, având 45.607 de locuitori.  Accesul in Microregiune se face pe culoarul IV Pan European auto si feroviar, facilitand potentialilor turisti, investitori, sa o cunoasca si sa-o exploreze cultural, economic si social, prin cele cinci „porti”: dinspre Simeria-pe valea Streiului; din spre judetul Caras-Severin-pe la Portile de Fier ale Transilvaniei; dinspre Petrosani(Valea Jiului); dinspre Timisoara-via Lapugiu de Jos, dinspre Deva-via Hunedoara-zona Castelului Corvinilor. 

Prin diversitatea și valoarea patrimoniului cultural material mobil şi imobil cu siguranţă că microregiunea se înscrie printre cele mai bogate areale din țara noastră, ceea ce-i oferă atractivitate şi posibilități majore de dezvoltare: 180 de monumente istorice de categoria A si B -  cetăţi, castele, conace, mănăstiri, biserici (în totalitate sau elemente parţiale din ele),  monumente de for public, monumente funerare, lucrări artistice comemorative cu valoare arhitecturală, arheologică, istorică, etnografică, religiosă, socială, ştiinţifică (patrimoniul industrial) sau tehnică (mori, oloiniţe, vâltori, fierării, topitorii etc) – arhitectura tradițională,  o bogăţie etnofolclorică deosebită, numeroase  forme străvechi de cultură materială și imaterială păstrate până în zilele noastre. 

Microregiunea Țara Hațegului -Ținutul Pădurenilor reunește două zone etnografice  distincte, definite prin elemente particulare de istorie, cultură și artă populară. 

Dacă Țara Hațegului se distinge mai cu seamă prin densitatea mare a vestigiilor  istorice, începând cu perioada preistorică şi terminând cu epoca cnezatelor (peste 50 de castele, biserici, turnuri şi cetăţi cu valoare de patrimoniu naţională şi universală), Ținutul Pădurenilor păstrează până în zilele noastre   o bogăţie etnofolclorică deosebită, numeroase  forme străvechi de cultură materială și imaterială. Veacuri  de-a rândul,  gospodăria tradițională, economia casnică, ritualurile, credințele și obiceiurile, au rămas aici neschimbate.  

Dintre numeroasele obiective de interes turistic, va semnalăm încă din aceasta pagină câteva puncte de vizitare importante:   

Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa, Cetetatea Mălăiești, Curtea cnezilor Cândreș, Castelul Nopcsa Biserica din Densuş, Biserica Reformată-Calvină din Sântămăria-Orlea; Cetatea Colț, punctele de vizitare ale Geoparcului Dinozaurilor Ţara Haţegului, Muzeul Satului Hațegan de la Peșteana, Colecţia de Artă Populară "Maria Hord Gârbea, 25 de biserici din lemn sau zid, monumente istorice, aproape fiecare sat pădurenesc păstrând încă aceste vechi lăcașuri de cult, Furnalul de la Govăjdia, Satul de marmură Alun, Catedrala Pădurenilor din Ghelari. 

În contextul schimbării constante a societății contemporane, a  creșterii bunăstării și a timpului liber, a preocupării  oamenilor pentru păstrarea mediului și a moștenirii culturale, se observă o creștere a consumului cultural și mai ales a turismului cultural și natural. În egală măsură, factorii enunțați anterior determină tendințe precum scăderea interesului pentru turismul de masă și creșterea ofertei turistice particularizate la cerințele turistului modern.

 

Țara Hategului - Retezat: Călător prin timpuri / Time Traveler: https://www.youtube.com/watch?v=qjaHerE8TB8 

Exclusiv în România: Călătorie în Ținutul Pădurenilor (@TVR1): https://www.youtube.com/watch?v=6VE1ZoRayhw

Ținutul Pădurenilor #DrumuriAproape 6.04.2019 #Live @TVRTimişoara https://www.youtube.com/watch?v=Z438Kjudk0M

Tinutul Padurenilor #DrumuriAproape @TVRTimisoara- partea a doua https://www.youtube.com/watch?v=uV8vfoK22P8&t=343s